përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Prishtinë

pristina koha   pristhina zeri
pristhina pa   prishtina OM 
 prishtina qendra    

partner projektesh

traduki partners 2014 d