përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Ljubljana

ljubljana_zalozba

 

ljubljana_nova

ljubljana_dsp    ljubljana_apokalipsa
ljubljana ebesede   ljubljana lud 
ljubljana lud serpa   ljubljana mladinska knjiga 
ljubljana sodobnost   ljubljana sophia 
ljubljana beletrina   ljubljana cankarjeva zalozba 
     
ljubljana modrijan   ljubljana GV Zalozba 
     
ljubljana druzina    ljubljana vvk

partner projektesh

traduki partners 2014 d