përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Hit depo, Pod pritiskom, Transsarajevo, Apokalipsa iz Recycle bina

188 sehic hitNë këtë vëllim janë bashkuar disa vëllime me lirikë dhe prozë të shkurtër të autorit Faruk Šehić,  i cili konsiderohet si një nga shkrimtarët  më të rëndësishëm bashkëkohorë të Bosnjës, ku gëzon thuajse statusin e një kulti. Šehići ka marrë pjesë vetë në Luftën e Bosnjë-Hercegovinës në vitet 90-të, si oficer i ushtrisë boshnjake, dhe konsiderohet si përfaqësues i të ashtuquajturit „brez i humbur“. Prandaj edhe lufta dhe koha më pas zënë një vend të veçantë në veprën e tij, e cila karakterizohet nga një gjuhë e saktë, tablo mjaft poetike por edhe nga një angazhim politiko-shoqëror.

Hit depo, Pod pritiskom, Transsarajevo, Apokalipsa iz Recycle bina [Hit-Depo, Nën Presion, Transsarajevë, Apokalips nga Recycle Bin-i] i autorit Faruk Šehić ka dalë në bullgarisht (sprovë për lexim) përkthyer nga Rusanka Lyapova nën titullin Хит депо, Под натиск, Транссараево, Апокалипсис от Recycle Bin-а pranë botimeve Ergo, Sofje.

partner projektesh

traduki partners 2014 d