përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Legjenda e përbetimit botëror çifut

.

benc_legenda
Kopertina e botimit serbisht
Më 3 dhjetor 2009 u prezantua përkthimi i librit „Protokolli i të Urtëve të Zionit: Legjenda e përbetimit botëror çifut", i mbështetur nga TRADUKI. TRADUKI subvencionoi dhe aktivitetin me autorin, i cili u organiza më 3 dhjetor nga Fondacioni Heinrich Böll dhe shtëpia botuese „Prosveta" (e përfaqësuar nga ish-lektori i „Prosvetas" Dejan Mihailovic, i cili ishte angazhuar për botimin e këtij libri).
Shtyp

Agjencia sllovene e librit është bashkuar me financuesit e projektit TRADUKI

.

slowenien
Nënshkrimi i marrëveshjes
Drejtori i agjencisë sllovene të librit Slavko Pregl dhe Antje Contius, përfaqësuese e rrjetit TRADUKI dhe drejtore ekzekutive e fondacionit S. Fischer, nënshkruan një marrëveshje si bazë për bashkëpunimin e ardhshëm. Në këtë mënyrë edhe Sllovenia bën pjesë ndër financuesit e këtij rrjeti europian për letërsinë dhe librat, nga i cili shpresojnë shumë sidomos përkthyesit.

Fotografitë
- link i jashtëm

partner projektesh

traduki partners 2014 d