përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

"Tribina Traduki" ‒ Mbrëmje letrare në Split

.

split_tribina
Në Split u zhvillua më 14 prill mbrëmja e parë letrare në ciklin "Trubina Traduki". Ky cikël organizohet nga Shoqata Kurs (Verein Kurs), me synimin që një herë në muaj të prezantohen libra dhe autorë të rinj nga Europa Juglindore, Gjermania, Austria dhe Zvicra. Këto mbrëmje i moderon Jasen Boko, dramaturg nga Spliti.

partner projektesh

traduki partners 2014 d