përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Workshope ndërkombëtare në Kroaci

.

workshop_split
Workshopi për ndërmjetësuesit e letërsisë
Nga 3 në 6 dhjetor u zhvilluan në Kroaci, organizuar nga TRADUKI dhe mbështetur nga Pro Helvetia dhe nga Shoqata KURS e Splitit, si dhe në bashkëpunim me Panairin e Librit të Leipzigut dhe Fondacionin Robert Bosch, dy takime të mëdha letrare ndërkombëtare me pjesëmarrës nga Gjermani, Zvicra, Austria, Rumania, Turqia, Spanja, Shqipëria, Bullgaria, Sllovenia, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia dhe Kroacia.
Shtyp

Traduki në Bullgari

.

sofia_battaglia
Fjala e hapjes në ceremoninë solemne në Pallatin e Kulturës
Dr. Jakub Forst-Battaglia nga Ministria federale austriake për Çështje europiane dhe ndërkombëtare mbajti, në kuadrin e një vizite të TRADUKI-t në Panairin e Librit të Sofjes më 2 dhjetor, fjalën e hapjes në ceremoninë solemne në Pallatin e Kulturës. Takimet e shumta interesante me botuese dhe botues bullgarë u organizuan nga Lidhja e botuesve të Bullgarisë, ashtu si dhe një prezantim i TRADUKI-t në panairin e librit, të cilin e kishin përgatitur Annemarie Türk (KulturKontakt Austria), Dr. Alida Bremer (fondacioni S. Fischer) dhe Dr. Jakub Forst-Battaglia.

partner projektesh

traduki partners 2014 d