përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Bursat "Paul Celan" në Vjenë 2018/19

.

325 paul celan ausschreibungInstituti për shkencat humane (IWM) në Vjenë ka shpallur për vitin 2018/19 bursat Paul Celan për përkthyese dhe përkthyes. Programi mbështet përkthimin e teksteve kanonike dhe të veprave kyçe bashkëkohore nga fusha e shkencave sociale, humane, filologjike dhe kulturore nga gjuhët e Europës Lindore dhe Perëndimore dhe anasjelltas ose ndërmjet gjuhëve të Europës Lindore. Afati i fundit i kandidimit për bursën tre- deri gjashtëmujore në Vjenë është data 18 mars 2018.

partner projektesh

traduki partners 2014 d