përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Gjermanisht-bosnjisht/kroatisht/serbisht: Seminar për përkthyes në Straelen.

.

550 euek straehlenNë Kolegjin Europian të Përkthyesve (EÜK) në Straelen do të zhvillohet nga data 23 deri më 28 tetor 2017 një seminar për përkthyes të kombinimeve gjuhësore gjermanisht-bosnjisht/kroatisht/serbisht. Seminari do të mbështetet nga programi ViceVersa i Fondit Gjerman të Përkthimit dhe fondacionit "Robert Bosch", si edhe nga fondet e Ministrisë së Punëve të Jashtme për art. Nën drejtimin e Helen Sinković-it dhe Dr. Brigitte Döbert-it, aty do të mblidhen gjithsej dymbëdhjetë pjesëmarrës për të punuar së bashku në projektet e dorëzuara prej tyre, për të diskutuar për probleme të rëndësishme në përkthim dhe për të këmbyer përvojë. Afati i fundit për aplikim është 23 gushti 2017.

partner projektesh

traduki partners 2014 d